ἀποφαίνω

ἀποφαίνω
ἀποφαίνω med.,
1 have proclaimed

ἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπεφνατο πυγμαχία λτ;πλεόνωνγτ; ταμίαν στεφάνων N. 6.25


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀποφαίνω — show forth pres subj act 1st sg ἀποφαίνω show forth pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφανοῦσι — ἀποφαίνω show forth aor part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀποφαίνω show forth aor subj pass 3rd pl (epic) ἀποφαίνω show forth fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἀποφαίνω show forth fut ind act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφανοῦσιν — ἀποφαίνω show forth aor part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀποφαίνω show forth aor subj pass 3rd pl (epic) ἀποφαίνω show forth fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric) ἀποφαίνω show forth fut ind act 3rd pl (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφάνῃ — ἀποφαίνω show forth aor subj mp 2nd sg ἀποφαίνω show forth aor subj act 3rd sg ἀποφά̱νῃ , ἀποφαίνω show forth aor subj mid 2nd sg (doric) ἀποφά̱νῃ , ἀποφαίνω show forth aor subj act 3rd sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφανεῖ — ἀποφαίνω show forth aor subj pass 3rd sg (epic) ἀποφαίνω show forth fut ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἀποφαίνω show forth fut ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφανεῖτε — ἀποφαίνω show forth aor opt pass 2nd pl ἀποφαίνω show forth aor subj pass 2nd pl (epic) ἀποφαίνω show forth fut ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφαίνεσθε — ἀποφαίνω show forth pres imperat mp 2nd pl ἀποφαίνω show forth pres ind mp 2nd pl ἀποφαίνω show forth imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφαίνετε — ἀποφαίνω show forth pres imperat act 2nd pl ἀποφαίνω show forth pres ind act 2nd pl ἀποφαίνω show forth imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποφαίνῃ — ἀποφαίνω show forth pres subj mp 2nd sg ἀποφαίνω show forth pres ind mp 2nd sg ἀποφαίνω show forth pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀπεφάνθην — ἀποφαίνω show forth aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἀποφαίνω show forth aor ind pass 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀποπέφαγκε — ἀποφαίνω show forth perf imperat act 2nd sg ἀποφαίνω show forth perf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”